Het meer Grand Lieu

Een vis- en vogelreus!

Foto 1 Grand-Lieu Foto 2 Grand-Lieu Foto 3 Grand-Lieu Foto 4 Grand-Lieu Foto 5 Grand-Lieu

De Lac de Grand Lieu is het grootste natuurlijke meer van Frankrijk en toch is deze unieke plek betrekkelijk onbekend. Wel dient gezegd te worden dat dit meer verstopt ligt achter rijen bomen en riet. Discrete toegangen leiden naar dit uitzonderlijke natuurlijke erfgoed dat even weelderig is als de Camargue.

Water in de wijngaarden

De Lac de Grand Lieu ligt op 14 km van Nantes en wordt gevoed door de Ognon en de Boulogne. Via de Acheneau staat het in verbinding met de Loire. Het meer heeft weliswaar een oppervlakte van 6 300 ha, maar is slechts 1 tot 2 m diep. Om helemaal eerlijk te zijn, bereikt het meer alleen in de winter haar maximale oppervlakte. In de zomer heeft het een oppervlakte van slechts 800 ha. Het meer heeft de status van beschermd natuurmonument pas gekregen nadat de eigenaar, de parfumeur Guerlain, het geschonken had aan de staat op voorwaarde dat het een beschermd natuurmonument zou worden en dat de commerciële visvangst toegestaan zou blijven.

Een vogelparadijs

De topografie van het meer is voortdurend in ontwikkeling en de drijvende eilanden met wilgen en rietvelden en de tapijten van witte en gele waterlelies duwen steeds tegen elkaar aan. Deze voortdurende beweging is erg gunstig voor de voortplanting van de vogels en voor hun voedsel! 250 vogelsoorten vinden hier onderdak. De grote zilverreiger en de witte lepelaar, die zeer zeldzaam zijn in Frankrijk, hebben hier hun verblijfplaats. Hier is ook de aalscholver te zien, evenals de kleine zilverreiger, de kwak … U kunt er ook de exotische heilige ibis tegenkomen. Indrukwekkende kolonies asgrauwe reigers (800 paren) en eenden (20 000 in de winter) vliegen over de Grand Lieu. Ga naar boven naar de uitkijkpost van La Chrevrolière of naar Pierre-Aiguës in Saint-Aignan, waar u onder zeer gunstige omstandigheden deze vogels kunt zien.

Sterk beschermd visgebied

Alleen inwoners van een van de gemeentes waar het meer bij hoort, of zonen of kleinzonen van vissers, mogen in het meer hun vislijn uitgooien of hun vallen en netten gebruiken. Slechts een tiental professionele vissers, met hun platte laarzen met een scherpe neus, komen terug met een paling, snoek, voorn of baars. Tijdens het vissersfeest op 15 augustus kan een boottocht worden gemaakt en een visdemonstratie met netten worden bijgewoond.

Gaat uw gang …

Aan de oevers van het meer kan bij de abdij Saint-Philbert een leuke wandeling worden gemaakt naar een Karolingische kerk uit de 9e eeuw, met haar schip dat een mix is van klassieke en Byzantijnse invloeden, of naar een middeleeuwse tuin met een herbarium geneeskrachtige planten …

Wist u dat?

Wat is dat voor geluid midden in het meer?

Onder de modderige bodem van het meer zou zich de stad Herbauges bevinden, vervloekt om haar losbandige zeden.

De klok van de stad zou nog steeds op kerstavond om middernacht luiden.